adwokat, radca prawny

adwokat Darłowo Bytów, Słupsk- na sprzedaż GSM 692851633


O kancelarii Kancelaria Adwokacka kierowana jest przez adwokata, prawnika z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, który swoją karierę rozpoczynał i kontynuował jako sędzia Sądu Rejonowego w Bytowie, Słupsku, Sławnie W trakcie wykonywania funkcji sędziego ukończył min. Studia Podyplomowe z zakresu Prawa Karnego Dowodowego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Szkołę Praw Człowieka prowadzoną przez Helsińską Fundację Praw Człowieka w Warszawie. Po uzyskaniu wpisu na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu adwokat z powodzeniem wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe nabyte podczas wieloletniej pracy na stanowisku sędziego. Kancelaria oparta jest na powiązanym ze sobą zespole specjalistów, którzy pod kierunkiem adwokata oferują pełen zakres usług prawniczych obejmujących : - skomplikowane sprawy karne, - prawo karne Ustka europejski nakaz aresztowania, odwołania Słupsk - sprawy cywilne, - sprawy karne gospodarcze, - sprawy karne skarbowe, - pomoc prawna przy zastosowaniu Europejskiego Nakazu Aresztowania. - sprawy karne, w tym o dużym stopniu zawiłości, - sprawy rodzinne, - sprawy pracownicze, - pomoc prawna przy zastosowaniu Europejskiego Nakazu Aresztowania. Kancelaria w sposób profesjonalny i indywidualny podchodzi do każdego do klienta. Oferta - Prawo karne: adwokat W zakresie prawa karnego, karnego gospodarczego oraz karnego skarbowego Kancelaria oferuje profesjonalną obronę we wszystkich rodzajach postępowań karnych, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i sądowego oraz wykonawczego. Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniach prowadzonych min. przez Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne i Straż Graniczną. W zakres udzielanej pomocy prawnej wchodzi również reprezentowanie osób pokrzywdzonych (osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych). W szczególności, Kancelaria oferuje pomoc w sporządzaniu pisemnych zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, a następnie reprezentowanie pokrzywdzonych w toczących się postępowaniach przygotowawczych i sądowych. Kancelaria przygotowuje strategię udziału w sprawach, przygotowywanie wniosków dowodowych, sporządzanie środków zaskarżenia. Kancelaria najczęściej prowadzi sprawy z zakresu skomplikowanych, szeroko pojętych postępowań o charakterze gospodarczym, skarbowym, korupcyjnym, przestępstw narkotykowych, przestępstw kryminalnych, w szczególności przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu i in., wypadków komunikacyjnych, w tym popełnionych przez nietrzeźwych kierowców. Oferta - Prawo cywilne Kancelaria zapewnia pomoc osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego i in. W szczególności zapewnia obsługę bieżącą firm, dochodzenie należności z faktur, pomoc w zapewnieniu płynności finansowej firmy. Oferta - Prawo rodzinne radca prawny Słupsk W zakresie pomocy prawnej klientów indywidualnych Kancelaria oferuje prowadzenie spraw rozwodowych, alimentacyjnych, zwianych z ustaleniem kontaktów z dziećmi, pozbawieniem władzy rodzicielskiej, podziału majątku dorobkowego małżonków i inne. Oferta - Prawo pracy Kancelaria z jednej strony zapewnia szeroką pomoc pracownikom we wszelkiego rodzaju sporach z pracodawcą, a z drugiej strony zapewnia profesjonalną obsługę firmą w zakresie prowadzenia spraw pracowniczych
  • adwokat
  • rozwody
  • rozwody, alimenty
  • adwokat
  • rozwody Slupsk

  • adwokat